JYM Pre JYM (20 Servings

 6 grams BCAAs (3g Leucine, 1.5g Valine, 1.5g Isoleucine)
• 6 grams of Citrulline Malate
• 2 grams of Creatine HCL
• 2 grams of CarnoSyn® Beta-Alanine
• 1.5 grams of Betaine
• 600 milligrams of N-Acetyl L-Cysteine
• 500 milligrams of Betavulgaris L.(beet) extract
• 300 milligrams of Caffeine
• 300 milligrams of Alpha-GPC
• 50 micrograms of Huperzine A
• 5 milligrams of BioPerine®

Related Items